Novotel Suites Hanoi - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - 23-gourmet-bar

Novotel Suites Hanoi ☆☆☆☆


5 Duy Tan Street, 10000 Cau Giay, Hanoi
Vietnam
Điện Thoại: +84 24 3576 6666
Fax: +84 24 3376 9666
Email: h9813@accor.com

google_map
  • 23-gourmet-bar
  • 23-gourmet-bar
  • 23-gourmet-bar
  • 23-gourmet-bar
  • 23-gourmet-bar
  • 23-gourmet-bar
Đặt phòng
Đặt phòng
close