Novotel Suites Hanoi - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - 9. Bathroom 3

Novotel Suites Hanoi ☆☆☆☆


5 Duy Tan Street, 10000 Cau Giay, Hanoi
Vietnam
Điện Thoại: +84 24 3576 6666
Fax: +84 24 3376 9666
Email: h9813@accor.com

google_map
  • 9-bathroom-3
  • 9-bathroom-3
  • 9-bathroom-3
  • 9-bathroom-3
  • 9-bathroom-3
  • 9-bathroom-3
Đặt phòng
Đặt phòng
close