Novotel Suites Hanoi - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - Phát Triển Bền Vững

Phát Triển Bền Vững


Với chương trình PLANET 21, chúng tôi thực hiện các cam kêt để phát triển bền vững. Khách sạn của chúng tôi luôn hoạt động tích cực trong các mảng như tự nhiên, carbon, đổi mới, phát triển địa phương, việc làm và đối thoại.

Novotel Suites Hanoi thực hiện các cam kết của Planet 21, chương trình môi trường, phát triển bền vững của tập đoàn AccorHotels để giải quyết các thách thức về môi trường, xã hội. Thương hiệu của chúng tôi được lựa chọn để hoạt động dựa trên tiêu chuẩn ISO 14001, chứng nhận về môi trường được công nhận trên toàn cầu.

brand marker Novotel Suites Hanoi ☆☆☆☆


5 Duy Tan Street, 10000 Cau Giay, Hanoi
Vietnam
Điện Thoại: +84 24 3576 6666
Email: h9813-sm1@accor.com

google_map
  • phat-trien-ben-vung
Đặt phòng
Đặt phòng
close